Pamalakaya calls to enact the “Free Distribution of Land” bill

Pamalakaya calls to enact the “Free Distribution of Land” bill

Quezon City – As the House Committee on Agrarian Reform deliberates on the House Bill 239 Genuine Agrarian Reform Bill (GARB) filed by lawmakers under the Makabayan Coalition, the Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya) submitted its position paper supporting the bill and urged the committee to immediately scrap deliberating on the House Bill 5507 dubbed as 2nd Phase of Republic Act 6657 Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

On its position paper, signed by Pamalakaya National Chairperson and Anakpawis Party-list former representative Fernando “Ka Pando” Hicap said that:

Naniniwala ang PAMALAKAYA na ang GARB ay para sa pagsusulong ng pambansang at demokratikong interes ng mamamayang Pilipino, pangunahin ng milyun-milyong mula sa uring magbubukid at iba pang sektor na nakabase sa kanayunan. Ang panukala ay sumasalamin sa prinsipyo ng hustisyang panlipunan, pangunahin sa probisyon nitong “Libreng Pamamahagi ng Lupa,” na pagkilala sa makasaysayang ambag ng uring magbubukid sa pagpapaunlad ng lupa na naging hakbang upang kamtin ang mga mahahalagang pangangailangan ng populasyon sa pagkain, at iba pang pangangailangan ng lokal na ekonomiya.

Furthermore,

Ang GARB, kasabay ang pagpapatupad ng mga tunay na programang pang-repormang agraryo at pang-agrikultura, ang magbubunga ng tunay na “kalayaan” o emancipation ng masang magsasakang Pilipino na ilang siglo nang nakalugmok sa kahirapan, kagutuman, pang-aapi at pagsasamantala. Magiging bunga ng puspos na pagkilala ng karapatan sa lupa ng mga magsasaka, ang angkop na pagbibigay ng pagsasaalang-alang sa kanilang mga paninindigan o opinyon sa pagbubuo ng patakaran at programang ipapatupad sa bansa, na sa kalauna’y papawi sa kanilang mardyinalisasyon o eksklusyon.

The group also submitted its position paper against HB 5507 that said:

Sa pangkalahatan, bukod sa ito ay kontra-magsasaka at di-demokratiko dahil ito ay nakabalangkas sa CARP, ang inaasahang ganansya mula rito hambing sa gastos nito ay hindi makatwiran. Palagiang panghawakan ng mga mambabatas na ang kaban ng bayan ay mula sa dugo at pawis ng malawak na mamamayan, mayorya ang masang magsasakang nakalugmok sa kahirapan at kagutuman.” and

Kung maglalaan man ng daan-daang bilyong pisong pondo para sa isang programa sa repormang agraryo, mas makabubuti pa sa bansa na isabatas ng House Bill 239 o Genuine Agrarian Reform Bill, dahil tinutugunan nito ang ilang siglo nang suliranin ng masang magsasaka na kawalang lupa, at tatahak pa ito sa pagkamit ng hustisyang panlipunan at kapayapaang nakabatay sa hustisya.

Earlier, the group joined the protest at the south gate, led by Kilusang Magbubukid ng Pilipinas and Anakpawis Party-list calling for the enactment of GARB. ###

For full documents, please visit the links:

Pamalakaya National Chairperson Fernando “Ka Pando” Hicap at the peasant protest at the House of Representatives, demanding the enactment of House Bill 239 Genuine Agrarian Reform Bill.
Anakpawis Party-list former representative Ariel “Ka Ayik” Casilao at the peasant protest at the House of Representatives, demanding the enactment of House Bill 239 Genuine Agrarian Reform Bill.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.