SUPPORT THE FOOD SECURITY FRONTLINERS!

SUPPORT THE FOOD SECURITY FRONTLINERS!

Suportahan ang mga pamilyang mangingisda ng Bacoor City at Cavite sa panahon ng LOCKDOWN at epidemyang COVID-19. Sa kasalukuyan, hindi nakakatawid sa Metro Manila ang maliliit na vendors na nagtitinda ng produktong mula sa mga maralitang mangingisda. Iglapang nawalan sila ng kabuhayan, at hindi makapaghanapbuhay sa ibang pamamaraan.

Ang kanilang pagkalugi ay tutungo sa tuluyang pagbagsak ng produksyon at sa kalauna’y pagkukulang sa suplay. Ang kanilang kagutuman ay magiging kagutuman nating lahat. Sila ang ating mga FRONTLINERS SA FOOD SECURITY. DAPAT NATIN SILANG SUPORTAHAN.

  • PAMALAKAYA, Amihan, RUWA

*Sining Suporta ni Marc Cosico

Support the Food Security Frontliners!
Support the Food Security Frontliners! Support artwork by Marc Cosico.
Support the Food Security Frontliners!
Support the Food Security Frontliners! Support artwork by Marc Cosico.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.