Contact us

Send a message via Pamalakaya Facebook Page

7 hours ago

PAMALAKAYA-Pilipinas
[BLOODY SUNDAY Komiks: PAGE 19]ITIGIL ANG MGA ATAKE SA TIMOG KATAGALUGAN! TUMINDIG SA HANAY NG MAGSASAKA!“Nanlaban sila gamit ang plakard at piket, prinsipyo at protesta, tinig at himig. Nagkapit-bisig, nag-organisa.”Sa ganitong paraan lang nanlaban ang mga biktima ng #BloodySunday sa Timog Katagalugan noong Marso 7, 2021. Dalawang araw bago ang masaker, sinabi ni Duterte, “I've told the military and the police, that if they find themselves in an armed encounter with the communist rebels, kill them, make sure you really kill them, and finish them off if they are alive.”At dahil talaga sigurong hindi sila mga tao, kundi mga papet na walang kaluluwa ni sariling utak, sumunod ang mga kawal ng pasistang estado. Siyam ang pinatay sa tinawag nilang COPLAN ASVAL. Emmanuel Asuncion, lider-manggagawa, binusalan bago binaril. Anna Mariz "Chai" Lemita-Evangelista at Ariel Evangelista, mga mangingisda, inatake sa kanilang compound ng trak-trak na mga armadong ahente ng gobyerno, binaril. Melvin "Greg" Dasigao, Mark Lee "Makmak" Bacasno, Abner Esto, Edward Damas Mendoza Esto, mga tagapagtanggol ng karapatang magkabahay, binaril. Puroy Dela Cruz at Randy "Pulong" Dela Cruz, mga Dumagat at tanggol-kalikasan, binaril. Armado daw. Miyembro daw ng NPA. Nanlaban daw. Ang mahirap sa mga ‘daw’ ng kapulisan, sunod-sunuran sila sa pangulong ubod ng sinungaling. At may kapangyarihan lang ang mga ‘daw’ nila dahil kinakanlong sila ng panginoon nilang pasimuno ng lahat ng patayan.Para gunitain ang ikalawang buwan ng Bloody Sunday, inihahandog ng SAKA ang komiks na naglalahad sa pagkilos at naging pagpaslang sa siyam na biktima, anim dito ay mga magsasakang minartir. Bawat isa sa kanila, tumindig para sa kabuhayan ng kanilang sektor at komunidad. Bawat isa sa kanila, lumaban sa mga dayuhan o negosyanteng nangangamkam ng lupa o dagat. Bawat isa sa kanila, nag-iwan ng magigiliw na alaala sa kanilang mga pamilya, kaibigan, kapitbahay, at kamag-anak. Para sa bawat isa sa kanila, isang buong kilusan ang habambuhay magluluksa sa pinaslang na kasama at buong tapang na kikilos bilang pagpupugay sa pakikibakang pinutol ng estadong pasista.Isang buong kilusan ang magpapatuloy ng laban, dahil wala ring tigil ang atake ng estadong hindi lang basta walang silbi, pero garapal pang kinakasangkapan ang kaban ng bayan laban sa sarili nitong mamamayan.Kahapon, muling nagkaroon ng mga atake sa Timog Katagalugan. Ayon sa Karapatan TK, dalawang lider-magsasaka at dalawang Dumagat—sina Garry "Kurontoy" Doroteo, Loreto Miranda Bolino, Benito Lucido at ang kaniyang asawa—ang “nakumpirmang iligal na inaresto ng mga pulis... maaaring sa bisa na naman ng mga kwestiyunableng search warrants.” Wala nang pag-asa ang rehimeng ito. Bubulukin lang nang bubulukin ni Duterte ang bansa sa pagpapakatuta niya sa interes ng mga panginoong maylupa, burgesya komprador, at imperyalista. Pero may pag-asa pang mabawi natin ang kapangyarihan at maibalik ito sa mga katulad ng mga aktibistang martir ng Marso 7 na tunay na naglingkod sa bayan. Patuloy tayong maninindigan sa kawastuhan ng aktibismo, ng pakikiisa sa masa, at ng sama-samang pagkilos para sa pagkain, lupa, karapatan, at hustisya. #StopTheAttacks#DefendSouthernTagalog #HandsOffActivists#StopKillingFarmers - - - - - Makikita ang PDF ng Bloody Sunday komiks sa link na ito: bit.ly/bloodysundaykomiks ... See MoreSee Less
View on Facebook
Send a direct message via Twitter

Anakpawis is one with the Filipino fisherfolks in their fight for fishing rights. We call on the Filipino patriots and champions of national sovereignty to exhaust every legal and diplomatic means to assert our sovereign rights.

4

PAMALAKAYA: “This protest is a reassertion of our rightful claim in the West Philippine Sea. It is likewise a reminder to China that Filipino fishers are ever-ready to assert and reclaim what is rightfully ours.”

JUST IN!

Exactly a week after three petitions vs Chinese aggression were filed to UN, fishers along with scientists and militant groups troop to the Chinese Consulate in Makati to protest continued Chinese occupation of the West Philippine Sea and plunder of marine resources.

4
Load More...

One comment

 1. Hello! angpamalakaya.org

  Have you ever heard that you can send a message through the contact form?
  These forms are located on many sites. We sent you our message in the same way, and the fact that you received and read it shows the effectiveness of this method of sending messages.
  Since people in any case will read the message received through the contact form.
  Our database includes more than 35 million websites from all over the world.
  The price of sending one million messages 49 USD.
  There is a discount program for large orders.

  Free proof mailing of 50,000 messages to any country of your choice.

  This letter is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  Email – feedbackform@make-success.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *