Marking the 28th anniversary of kicking out US bases on local soil, fishers call for demilitarization of West Philippine Sea

(“Kung paano tahasang nilalabag ng China ang international law na kumikilalang atin ang West Philippine Sea, hindi rin nito igagalang ang ating karapatan sa joint oil and gas exploration deal sa Recto Bank, o kahit anong kasunduang damay sa kanilang hungkag na ‘nine-dash’ line. Titiyakin ng China na gogoyoin nito ang bansa sa hatian dahil sa absolutong kontrol nito di lamang sa mga aspetong teknila, kundi higit sa lahat, ang mismong gubyernong Duterte,”)

Read more