National Fact Finding and Solidarity Mission (NFFSM)

National Fact Finding and Solidarity Mission (NFFSM)
Brgy. Patungan, Maragondon, Cavite
02-03 September 2016

ang lugar kung saan pataksil na pinaslang si Bonifacio
ay lugar kung saan magbabangon ang mga Cavite
ño
at bibiguin ang muling pagtataksil ng mga bagong Aguinaldo

Rasyunale

Kami, mula sa iba’t-ibang sektoral na organisasyon, ay naglunsad ng National Fact Finding and Solidarity Mission (NFFSM) sa Brgy. Patungan, Maragondon, Cavite noong ika-02 hanggang ika-03 ng Setyembre 2016 upang imbestigahan ang marahas at iligal na demolisyon na naganap noong Agosto 22-23, gayundin ang nagaganap na pangangamkam ng lupa sa mga mangingisda at magsasaka na naninirahan sa Brgy. Patungan.

Ang Brgy. Patungan ay may kabuuang sukat na 602 ektarya at napapaligiran ng mayamang karagatan at mga kilalang kabundukan kabilang ang Mt. Pico de Loro at Mt. Palay-Palay. Nasa 353 pamilyang mangingisda at magsasaka ang naninirahan dito. Sa kasalukuyan ay may banta ng demolisyon at pagpapalayas sa mga residente ng Brgy. Patungan para i-convert sa eko-turismo sa pangunguna ng Manila Southcoast Development Corporation (MSDC) na pag-aari ng malaking negosyante na si Henry Sy.

Layunin

Nilayon ng NFFSM na:

 1. Konsolidahin at pahigpitin ang pagkakaisa ng mamamayan ng Patungan para sa karapatan sa lupa, panirahan at kabuhayan;
 2. Makakuha ng mga datos at iba pang impormasyon kaugnay sa marahas na demolisyon at patuloy na pang-aagaw ng lupa ng mga developer sa lugar;
 3. Mapag-aralan ang kinalaman at pananagutan ng lokal at pambansang pamahalaan, gayundin ang reaksyunaryong armadong pwersa sa nagaganap na pangangamkam ng lupa sa Patungan;
 4. Makabuo ng isang dokumento kaugnay sa masamang epekto ng malawakang reklamasyon, pribatisasyon at kumbersyon ng mga pook pangisdaan sa mga mangingisda, mamamayan at kalikasan upang mailantad sa publiko at maipakalat sa mga ahensya ng gubyerno na may kinalaman rito;
 5. Makapagbuo ng malawak na suporta para sa mamamayan ng Brgy. Patungan laban sa demolisyon at kumbersyon ng pook pangisdaan ng sabwatang Virata-Sy.

Mga kalahok

Ang NFFSM ay pinangunahan ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya-Pilipinas), Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) at Anakpawis Partylist kasama ang Sentro Para sa Tunay na Repormang Agraryo (SENTRA), National Network of Agrarian Reform Advocates-Youth (NNARA-YOUTH), Sining na Naglilingkod sa Bayan (SINAGBAYAN), Rural Missionaries of the Philippines (RMP), Karapatan Alliance for the Advancement of People’s Rights, PAMALAKAYA-Timog Katagalugan, Karapatan Timog Katagalugan at Save Patungan Now Movement (SPNM).

Nilahukan at sinuportahan rin ito ni Anakpawis Partylist Representative Ariel Casilao at ng Department of Agrarian Reform (DAR) National Office sa pamamagitan ni Undersecretary David Erro.

Metodolohiya

Nagsagawa ng focused group discussions na hinati-hati sa limang grupo ng mga mangingisda, magsasaka, kababaihan, kabataan at lider-masa ng Brgy. Patungan.

Mga susing impormasyong nakalap

 • Land grabbing at kumbersyon ng pangisdaan

Ayon sa mga residente, taong 2012 ng pumasok ang Maria Theresa Virata (MTV) Realty Corp., bagama’t walang maipakitang titulo ay kinakamkam ang kabuuang 602 ektarya ng Brgy. Patungan. Taon ding ito ng mag-umpisang pakalsadahan at isapribado ang mga kabundukan.

Nag-umpisa na ring pusisyunan ng mga pribadong security guards ng mga Virata ang bungad ng Brgy. Patungan na nagdulot ng pagkalimita sa kilos at panggigipit sa mga mamamayan. Hanggang sa kasalukuyan ay hinaharang ng mga security guards ang anumang pumapasok na produkto at construction materials sa komunidad. Taong 2013 ang kauna-unahang tensyon sa pagitan ng mga residente at security guards kung saan kinompronta ng mga residente ang huli kaugnay sa paghihigpit sa paglabas-pasok nila sa kanilang komunidad.

Kasunod ng pagdating ng mga Virata ang pagpunta at pag-aalok ng lokal na pamahalaan ng relokasyon at kabuhayan sa labas ng Brgy. Patungan.

Sa orihinal ay nasa 600 pamilya ang naninirahan sa Patungan ngunit matapos ang 2012 ay nangalahati ito dahil sa ilang serye ng pananakot, panloloko, sapilitang demolisyon at pagpapalikas sa mga residente. Ang relokasyon namang inaalok ng lokal na pamahalaan ay napakalayo sa kabuhayan ng mga residente gayundin kinakailangang bayaran ng P500 kada buwan sa loob ng 25 taon ng walang kasiguraduhan na mapapasakanila ang bahay pagkatapos mabayaran ng 25 taon.

Ang pang-aagaw ng lupa sa Brgy. Patungan ay karugtong ng pagkakatayo ng Hamilo Coast sa katabi nitong probinsya sa Nasugbu, Batangas na pag-aari ng malaking negosyante na si Henry Sy. Ayon sa mga residente, ang nagaganap sa Brgy. Patungan ay bahagi ng proyektong pang-turismo at negosyong itatayo ni Henry Sy mula sa Hacienda Looc hanggang Brgy. Patungan.

 • Paglabag sa karapatang-pantao at demolisyon

Mula ng magkaroon ng tensyon sa lupa ng Brgy. Patungan, sunud-sunod na rin ang naging paglabag sa karapatang pantao na may kinalaman sa pang-aagaw ng lupa. May mga naganap na iligal na pag-aresto sa mga residente, kabilang ang pagkakakulong ng isang magsasaka at mangingisda at pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso tulad ng illegal possession of firearms, qualified theft at physical injury. May insidente rin ng mga sexual molestation at harassment sa mga kababaihan at panunutok ng baril ng mga private security guards.

Maging noong aktwal na demolisyon noong Agosto 22-23 ay nagkaroon ng mga karumal-dumal na paglabag sa kapatang pantao katulad ng indiscriminate firing, paggamit ng tear gas at destruction of property. Overkill ang naganap na demolisyon dahil umabot ng mahigit isang libo ang demolition team na pinagsama-samang demolition crew, Philippine National Police (PNP), special weapons and tactics (SWAT), Philippine Air Force (PAF) at private security guards.

Bagama’t bigo ang unang salbo ng demolisyon dahil sa militante at organisadong paglaban ng mga mamamayan ay nananatili pa rin ang mga pribadong security guards na nakakampo sa paligid ng komunidad at nananatili pa rin ang banta ng karahasan at demolisyon. Sa inisyal ay labingsyam na bahay ang nagiba.

Pagsusuri at konklusyon

Layunin ng mga developer partikular ni Henry Sy na i-convert ang Brgy. Patungan tungong eksklusibong beach resort at maging ekstensyon ito ng kanyang Hamilo Coast sa Nasugbu, Batangas kung saan nauna na nitong nai-convert at inagaw sa mga mangingisda at magsasaka ng Hacienda Looc. Ito ay kapalit ng produktibo at mayamang pangisdaan at sakahan ng Brgy. Patungan. Kapalit ng kabuhayan at panirahan ng libu-libong mga residente.

Bagama’t mga Virata ang nakaimprenta sa papel, lantad na lantad sa mga mamamayan na si Henry Sy at ang MSDC ang nasa likod ng pangangamkam ng lupain ng Brgy. Patungan dahil sa napagtagpi-tagping insidente ng pakikipag-sabwatan ng mga lokal na upisyal ng pamahalaan sa mga tauhan ng Sy.

Malinaw na ang testimonya ng mga residente na ang nagaganap na pandarahas at demolisyon sa kanilang komunidad ay bahagi ng kabuuang pangangamkam ni Henry Sy sa malawak na karagatan at lupain mula Hacienda Looc, Nasugbu Batangas hanggang sa karugtong nitong Brgy. Patungan, Maragondon, Cavite.

Matatandaan na noong taong 2002 ay dumanas rin ang mga magsasaka at mangingisda ng Hacienda Looc ng mabangis na pag-atake ni Henry Sy. Sa ngayon ay nakatayo na ang grandyosong negosyo ni Henry Sy sa Hacienda Looc kasama ang kalsada na nagdudugtong sa Brgy. Patungan at Hacienda Looc.

Ang karagatan ng Brgy. Patungan ay bahagi rin ng malawakang reklamasyon, kumbersyon at pribatisasyon ng Manila Bay na kasalukuyan ng nagaganap sa ilang bayan na sinasaklaw ng nasabing look. Nasa programa ring resettlement ng gubyerno na tuluyan ng alisin sa mga baybaying dagat ang mga mangingisda at ipagbawal na ang paninirahan rito para buksan sa mga pribado at grandyosong negosyo at libangan ng mga mayayaman.

May mga indikasyon rin ng hamletting tulad ng pagpigil sa mga residente sa malayang paglabas at pagpasok sa kanilang barangay. Pinipigilan ng mga security guards at goons ang malayang pagkilos ng mga residente kaugnay ng kanilang buhay pang-ekonomiya, pampulitika at pangkultura. Dinanas rin ito ng team ng NFFSM kung saan hindi ito pinapasok at gumamit pa ng mga bangka para lang makarating sa komunidad.

Kasabay ng pagpapatibay ng mga barikada ay ang pagkakaisa at organisadong paglaban ng mga mamamayan ng Brgy. Patungan para depensahan ang kanilang komunidad. Hindi nila alintana ang karahasan na dulot ng mga bayarang armadong pwersa ng estado bagkus ay mas lalo nitong pinatataas ang determinasyon na ipagtagumpay ang kanilang makatwirang pakikipaglaban sa ganid at pasismo ng mga dayuhan at lokal na naghaharing-uri.

Rekomendasyon

Batay sa mga nakalap na suliranin at kaso na iniulat ng mga mangingisda, nabuo ang mga sumusunod na rekomendasyon:

 1. Kagyat na palayasin ang lahat ng elemento ng militar at mga security guards sa Brgy. Patungan!
 2. Itigil ang malawakang kumbersyon at pangangamkam ng lupa!
 3. Itigil ang land grabbing at kumbersyon ng pook pangisdaan sa Hda. Looc at sa Brgy Patungan!
 4. Panagutin ang mga reaksyunaryong armadong pwersa ng estado maging ang lokal na pamahalaan!
 5. Panagutin ang sabwatang Virata-Sy!
 6. Palayain ang mga bilanggong pulitikal at ibasura ang mga gawa-gawang kaso sa mga residente ng Patungan;
 7. Ipaglaban ang tunay na reporma sa lupa at pangisdaan;
 8. Ipaglaban ang karapatan sa panirahan;
 9. Umikot sa mga pambansang opisina upang patampukin ang kampanya sa Brgy. Patungan.
 10. Irekomenda ang medical and professional attention sa mga residente ng Brgy. Patungan.

Panghuli, ang NFFSM ay nagpapahayag ng suporta sa pakikibaka ng mga mangingisda at mga mamamayang naninirahan sa Brgy. Patungan. Nananawagan sa lahat ng mga mangingisda at iba pang makabayang sektor na suportahan ang laban ng mga mamamayan ng Brgy. Patungan at patuloy na labanan ang malawakang reklamasyon, kumbersyon at pribatisasyon ng mga pook pangisdaan.

Ipapamahagi ang mga kopya ng kabuuang ulat sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno, sa pambansa at lokal na antas; at sa iba’t ibang progresibong organisasyon na nagsusulong ng kampanya at laban ng mga mamamayan.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.