Sama-samang Igiit ang Karapatang Mangisda ng mga Pilipino sa West Philippine Sea! Singilin si Duterte at Imperyalistang China sa Pagsagasa sa Pambansang Soberanya at Pandarambong sa Pambansang Patrimonya!

Sama-samang Igiit ang Karapatang Mangisda ng mga Pilipino sa West Philippine Sea!
Singilin si Duterte at Imperyalistang China sa Pagsagasa sa Pambansang Soberanya at Pandarambong sa Pambansang Patrimonya!

Patuloy ang pag-angkin ng imperyalistang Tsina sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea at pandarambong sa pambansang patrimonya, mga rekursong isda, mineral at sa kalauna’y nakaimbak na enerhiya mula rito. Ito ay lantarang paglabag sa pambansang soberanya ng at karapatan sa sariling pagpapasya ng mamamayang Pilipino, gayundin, sa desisyon ng The Hague Permanent Court of Arbitration (PCA) para sa United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) na nagbabasura sa batayang 9-dash line na pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Kakutsaba mismo ang rehimeng Duterte sa paglabag ng China sa ating exclusive economic zone (EEZ) na dapat ay pinagsisilbi sa interes ng mamamayang Pilipino.

Sa kabila ng malawak na paglaban ng mamamayan, hindi lamang inutil, kundi tinraydor ng rehimeng Duterte ang mangingisdang Pilipino, na sa halip na ipagtanggol niya ay nagsilbi pang tagapagtanggol ng China. Dapat singilin ng mamamayan si Duterte sa kanyang pahayag na pinayagan niyang pumasok ang China sa karagatang teritoryo ng bansa.

Narito ang maiksing timeline ng tunggalian sa West Philippine Sea:

 • 2012 – nang magsimulang pusisyunan ng mga barkong Tsina ang West Philippine Sea na agad sinundan ng pagbabawal sa mga Pilipinong mangingisda na makapalaot rito.
 • Enero 2013 – nang hamunin ng gubyerno ng Pilipinas ang Tsina na humarap sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, The Netherlands, para sa UNCLOS (PCA case number 2013–19), isang internasyunal na korte kung saan dinidinig ang mga sigalot sa teritoryong karagatan. Hindi sumagot ang China o dumalo sa mga pagdinig sa kasong ito.
 • Hulyo 2013 – Oktubre 2015 – dining ito ng PCA, na palagiang dinaluhan ng kinatawan ng gubyerno ng Pilipinas, ngunit hindi ng China.
 • Hulyo 2016 – idineklara ng PCA na walang batayan ang 9-dash line na pag-angkin ng China sa buong South China Sea. Nilabag ng China ang desisyong ito at patuloy na sinagasaan ang pambansang soberanya at teritoryo ng Pilipinas, sa patuloy na okupasyon at kontrol, at pagtatayo ng baseng militar.
 • Mula 2016 hanggang sa rehimeng Duterte – hindi na lamang China ang bumalewala sa desisyon ng PCA, kundi maging mismong si Duterte, na hindi kumilala at patuloy na nagsilbing tagapagtanggol ng China, kapalit ang malalaking pautang at dayuhang pamumuhunan sa kanyang programang “Build, Build, Build.”
 • Oktubre 2017 – muling nakapangisda ang mga Pilipinong mangingisda sa WPS, partikular sa Panatag Shoal (Scarborough Shoal), ngunit patuloy ang presensya ng mga barkong pandigma at Coast Guards ng China na nanghaharas sa mga walang kalabang-labang mangingisda. Naging gawi ng mga armadong Intsik ang pagnanakaw sa mga huling isda ng mga Pilipino kapalit lamang ng sigarilyo, tubig, at noodles.
 • Enero – Hunyo 2019 – pinaligiran ng daan-daang bangkang Chinese ang munisipyo ng Pag-asa island, ngunit walang ginawa ang rehimeng Duterte.
 • Abril 2019 – inulat ng mga mangingisda ang pangunguha ng China sa malalaking taklobo (giant clams) na ayon sa kanila ay ilang taon nang ginagawa.
 • Hunyo 9, 2019 – binangga ng isang Chinese vessel ang F/B Gem-ver 1 sa Recto Bank, at inabandona ang 22 mangingisdang Pilipino, na sa kabutihang palad ay iniligtas ng isang barkong Vietnamese. Minaliit ito ni Duterte at hanggang ngayon ay hindi pa napapanagot ang maysalang mga Tsino.

 • Sa kasalukuyan, kontrolado ng China ang ilan sa mga bahura (reef) at isla na bahagi ng WPS tulad ng Recto Bank, Panatag Shoal, Ayungin Shoal, Mischief Reef, Mabini Reef, Subi Reef, Keenan Reef, at ang pinakahuli nilang inangkin na Kagitingan Reef. Tinatayuan nila ang mga nabanggit ng artipisyal na isla upang gawing military command post at paliparan ng mga eroplanong pandigma. Regular ding mamataan ang mga barkong pandigma ng Tsina sa karagatan ng bansa.

Gubyernong Inutil, Tuta ng Dayuhan, Traydor sa mga Pilipino

Wala nang aasahan ang sambayanang Pilipino sa rehimeng Duterte na isinuko ang pambansang soberanya at teritoryo sa West Philippine Sea sa imperyalistang China. Ito ay malinaw na katrayduran, paglabag sa saligang batas at mga umiiral na batas sa bansa. Siya ang tagapagtanggol at tuta ng imperyalistang China sa bansa. Lantad na lantad na ang kataksilan ni Duterte sa mamamayang Pilipino at pangangayupapa sa imperyalista.

Walang ibang dapat gawin kundi ang manindigan, magkaisa at kumilos ang lahat ng mangingisdang Pilipino para sa karapatang mangisda sa West Philippine Sea, at ang buong sambayanan para ipagtanggol ang pambansang soberanya, patrimonya at karapatan sa sariling pagpapasya mula sa imperyalistang agresyon at pandarambong ng China.

Ang dumadagundong na sigaw ng sambayang Pilipino:

#AtinAngPinas! #ChinaLayas!

   

 

 

 

Click to download Pamalakaya-Anakpawis August 2019 Polyeto

Additional References:

 • House Resolution 2642 Condemning Chinese Reclamation Activities in the Spratly Islands filed by Anakpawis Party-list Representative Fernando Hicap in January 2016. Click to download.
 • House Resolution 31 Calling for the Abrogration of EDCA that Imperils the Geo-Political Situation in the West Philippine Sea filed by Anakpawis Party-list Representative Ariel Casilao in June 2016. Click to download.
 • House Resolution 2336 Calling for the Disclosure of 29 Philippine-China Deals filed by Anakpawis Party-list Representative Ariel Casilao in November 2018. Click to download.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.