Liberalisasyon sa Pangisdaan, Labanan!

Liberalisasyon sa Pangisdaan, Labanan!
Fernando “Ka Pando” Hicap, Tagapangulo, PAMALAKAYA-Pilipinas
Porum ng “Kanin at Isdang Likha ng Bansa, Idepensa!”
Enero 21, 2020
Unibersidad ng Pilipinas – Diliman, Quezon City

Download pps

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.