HUSTISYA PARA KAY KA RANDY ECHANIS! – PAMALAKAYA

HUSTISYA PARA KAY KA RANDY ECHANIS!

KASAMA NG MASANG MAMAMALAKAYA SA LABAN PARA SA TUNAY NA REPORMA SA PANGISDAAN!

– PAMALAKAYA

#JusticeForKaRandyEchanis! #JunkTerrorLaw! #StopTheAttacks!

HUSTISYA PARA KAY KA RANDY ECHANIS! NATIONAL CHAIRPERSON NG ANAKPAWIS PARTY-LIST

– PAMALAKAYA – ANAKPAWIS

#JusticeForKaRandyEchanis! #JunkTerrorLaw! #StopTheAttacks!

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.