PAHAYAG NG PANININDIGAN NG PAMALAKAYA UKOL SA HOUSE BILL 5507 O TINAGURIANG 2ND PHASE NG REPUBLIC ACT 6657 COMPREHENSIVE AGRARIAN REFORM PROGRAM O CARP

PAHAYAG NG PANININDIGAN NG PAMALAKAYA
UKOL SA HOUSE BILL 5507 O TINAGURIANG 2ND PHASE NG
REPUBLIC ACT 6657 COMPREHENSIVE AGRARIAN REFORM PROGRAM O CARP

Pangunahin sa paninindigan ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (PAMALAKAYA), ang kagyat na pagpapawalambisa ng Republic Act 6657 o Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, dahil sa ilang dekadang pagpapatupad nito, hindi nito niresolba ang malawak na kawalang lupang bumibiktima sa masang magsasakang Pilipino; at ang mga mismong probisyon nito, tulad ng mga Exemption Provisions ay nagsilbi sa interes ng mga malalaking panginoong maylupa, para panatiliin ang kontrol sa lupa, at pagsasamantala at pang-aapi sa mga maralitang magsasaka.

Ito ay dumaan na sa makailang yugto: RA 6657 – Hunyo 1988 hanggang Hunyo 1998; RA 8532 – 1998 hanggang Disyembre 2008 na umabot hanggang (Joint Resolution 19) Hunyo 2009; RA 9700 – Agosto 2009 hanggang Hunyo 2014. Sa tinahak pa lamang ng 32 taong pagpapatupad nito, dapat nang matuto ang bansa, laluna ang gubyerno at kongreso, na ang batas o programang ito ay bigo, dahil hanggang sa kasalukuyan, humaharap tayo sa krisis o kontradiksyon na bunga ng malawakang kawalang lupa ng mga magsasaka sa kanayunan.

 1. Ang Section 1, o State Subsidy in the Acquisition and Distribution of Agricultural Lands thereby Implementing Free Land Distribution to Qualified Beneficiaries, ay kwestyunable. Partikular na ang mismong Department of Agrarian Reform (DAR) ay hindi nagsasapubliko ng Accomplishment Report ng CARP, na hindi makita sa kanilang website, na kung hahanapin ang katagang “accomplishment report” ay lumalabas lamang sa resulta ay ang artikulong may petsang Pebrero 2014 na tumatangging dinuduktor ng ahensya ang ulat. Kapansin-pansin na bakit hindi ito nakapubliko sa mismong website ng ahensya, gayung ito ang pangunahing sukatan kung tagumpay nga o isang malaking kabiguan ang programa.

  1. Susi ang obhetibo at tamang datos ukol sa aktwal na accomplishment ng CARP, kung ang mga magsasaka ba ay nananatili pa sa lupa o matagal nang napalayas; o ang lupang tinutukoy na naipamahagi ay nakumbert na; at iba pang mga datos, dahil dito ibabatay ang halaga ng pondong mula sa buwis ng mamamayan. Kung hindi pa nakukumpleto ang masinsing imbentaryo ng mga tinutukoy sa accomplishment report ng CARP, isang malaking kamalian na bukod sa pagpapatuloy ng programa, ay paglalaan ng napakalaking pondo para rito.

  2. Ayon sa Facts and Figures Pebrero 2015 ng Congressional Policy and Budget Research Department ukol sa CARP Extension Accomplishment mula Hulyo 2009 hanggang Hunyo 2014:
   1. Umabot ng 1,052,259 (1.052 milyon) ektarya ang naipamahagi;
   2. Sa 897,648 na ARBs.
   3. Kaya, kung ang RA 9700 ay may budget na P150 bilyon, papatak na ang ipinondo ng gubyerno kada ektarya ay P142,550, habang kada ARB naman ay P167,103.
   4. Ayon din sa dokumento, may balanse pang 1.6 milyong ektaryang dapat ipamahagi sa 1.266 milyong ARBs.
   5. Kung ilalapat sa kanila ang average na ipinondo sa RA 9700, para sa natitirang 555,304 ektarya ay papatak ng halos P80 bilyon, at sa 368,949 ARBs ay P61 bilyon.
   6. Ayon din sa dokumento, ang Status of Land Distribution mula 1987 hanggang Hulyo 1, 2009, ay may 7,436,508 (7.4 milyon) ektaryang naipamahagi, sa 4,619,990 (4.6 milyon) na ARBs, kung sakaling ilapat sa kalahati man lang nila ang average na ipinondo katulad ng RA 9700, papatak ng P530 bilyon ang 3.7 milyong ektarya (kalahati ng 7.4 milyon), at P386 bilyon para sa 2.3 milyong ARBs (kalahati ng 4.6 milyon).

  3. Kung aabutin ng daan-daang bilyong piso ang gugugulin para sa panukalang ito, na pagpapatupad din lamang ng RA 6657 na nagbunga ng pagpapalayas ng napakaraming mga magsasaka, mas makatwiran, wasto at mas matipid pa na ipatupad na lamang ang House Bill 239 o Genuine Agrarian Reform Bill o GARB, na panukala ng mga mambabatas sa ilalim ng Koalisyong Makabayan.

  4. Samakatuwid, ang HB 5507, sa unang seksyon pa lamang nito, ay batayang katanungan na agad na kung ito ba ay “feasible” o “doable” o makatotoohanan, at kung sakali man ay magkano ang pondong pangangailangan dito, gayung nakabalangkas ang CARP sa kumpensasyon sa mga panginoong maylupa, na ilang henerasyon nang nakinabang mula sa pagsasamantala o pagod ng mga magsasaka.

  5. Hindi rin wasto na tawaging Free Land Distribution dahil sisingilin naman ito sa porma ng buwis sa malawan mamamayan kung saan mayorya ang masang magsasaka, na sariwa pa nga ang mapait na karanasan sa pagpapatupad ng RA 10963 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law (TRAIN).

 2. Ang Section 2, Resumption of the Coverage of Private Agricultural Lands Under the CARP, ay pag-ulit lamang ng kontra-magsasakang katangian ng CARP. Wala itong balak ireporma ang mga butas ng RA 6657 tulad ng:
  1. Section 6, Retention Limits, na paghahati ng panginoong maylupa sa lupa sa mga anak na 15 taong gulang pataas, para hindi masaklaw ng CARP ang lupa;
  2. Section 8, Multinational Corporations, na nagpalaganap ng leaseback agreements, na ngayon ay kilala bilang agri-business ventures arrangements (AVAs);
  3. Section 31, Corporate Landowners o patungkol sa stock distribution option (SDO), o di-direktang pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka;
  4. Section 65, Conversion of Lands, na malawak na pinagbabatayan ng maraming local government units sa kanilang mga Comprehensive Land Use Plan (CLUP), kaya ang mga magsasakang karapat-dapat na maging benepisyaryo ay napapalayas sa lupa.
  5. Muli, kung ang panukalang ito ay isasabatas, na paglalaanan pa ng napakalaking pondo, ngunit ang mga makasaysayang kontra-magsasakang butas ng CARP ay, para lamang nagtatapon ang gubyerno ng buwis na pinaghirapan ng mamamayan, at walang repormang panlipunang napapatupad.

 3. Ang Section 3, Resumption of the Coverage of Unused Government-Owned Lands Under CARP, ay walang ngipin kontra oposisyon ng mga ahensyang may kontrol sa malalawak na lupa, gayung inisyu pa ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 75 (2019), na sa halip na ang DAR ang magtukoy sa mga lupang maaaring saklawin ng CARP (Section 7, RA 6657) ay sa aktwal ay inamyenda ito ng pangulo na mismong mga ahensya ang magtutukoy (Section 2, EO 75) ng mga lupang maaaring ilipat sa pamamahala ng DAR. Sa kalaunan, hindi makikinabang ang mga magsasaka sa probisyong ito, gayung ngayon pa lamang ay malakas na ang pagtutol ng mga ahensyang may kontrol sa malalawak na lupa.

 4. Ang Section 4, Determination of Just Compensation Due Landowners, ang probisyong magtratransporma sa panukalang ito bilang gatasang baka ng mga panginoong maylupa. Ayon sa Discussion Paper ng PIDS na “The Comprehensive Agrarian Reform Program after 30 Years: Accomplishment and Forward Options” (Ballesteros, Ancheta, Ramos), mahigit P40.7 bilyon o 65% ng kabuuang P63 bilyon na kumpensasyon mula sa Land Bank ay mula sa VOS ng RA 6657 at RA 9700. Kapansin-pansin din ang halaga ng VOS ay mas mataas ng 3 hanggang 12% kumpara sa CA. Samakatuwid, kung gaano man kalaki ang pondong ilalaan sa panukalang ito mula sa buwis ng mamamayan, ang makikinabang pa ay ang uring panginoong maylupa, na matagal na ngang nakinabang sa pagsasamantala at pang-aapi, ay kikita pa lalo dahil ang ginagamit ng probisyong ito ay fair market value at present value. Hindi ito sumasalamin sa hustisyang panlipunan bagkus magbibigay benepisyo pa sa uring parasitiko sa kanayunan.

 5. Ang Section 7 at Section 8, hindi pa rin nagreresolba sa mga butas ng CARP, laluna ang kapangyarihan ng Local Government Unit na mag-reclassify ng lupa (Section 20, Local Government Code), na wala pa ngang masusing pag-aaral kung lantarang nilabag ng probisyong ito ang RA 6657 CARP.

 6. Ang Section 14, ay walang epekto sa kontra-magsasaka at di-demokratikong DAR Administrative Order No. 1 (2019) na pinapabilis ang proseso sa Land Use Conversion, kung saan ang magsasakang tenante ay maaari lamang kumilos sa loob ng 30 araw para iprotesta ito.

Sa pangkalahatan, bukod sa ito ay kontra-magsasaka at di-demokratiko dahil ito ay nakabalangkas sa CARP, ang inaasahang ganansya mula rito hambing sa gastos nito ay hindi makatwiran. Palagiang panghawakan ng mga mambabatas na ang kaban ng bayan ay mula sa dugo at pawis ng malawak na mamamayan, mayorya ang masang magsasakang nakalugmok sa kahirapan at kagutuman.

Kung maglalaan man ng daan-daang bilyong pisong pondo para sa isang programa sa repormang agraryo, mas makabubuti pa sa bansa na isabatas ng House Bill 239 o Genuine Agrarian Reform Bill, dahil tinutugunan nito ang ilang siglo nang suliranin ng masang magsasaka na kawalang lupa, at tatahak pa ito sa pagkamit ng hustisyang panlipunan at kapayapaang nakabatay sa hustisya.

Ito ang pahayag ng paninindigan ng PAMALAKAYA, isinusumite sa House of Representatives ukol sa House Bill 5507. Maraming salamat.

Tunay na Reporma sa Lupa, Ipaglaban!

Kopya ng Pahayag ng Paninindigan Kontra House Bill 5501 o CARP 2nd Phase

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.